ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

Για το AYIAMARINASUITESαποτελεί πολιτική και δέσμευση για συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών των πελατών και της νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Στα πλαίσια αυτά, και με την πλήρη υποστήριξη της Διοίκησης, έχουμε αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένες Διαδικασίες και Σχέδια Δράσης, τα οποία ανασκοπούνται συνεχώς σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα επιδημιολογικά δεδομένα και τηρώντας τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Ειδικότερα:

  • Έχουμε αναπτύξει Σχέδιο Δράσης προληπτικών μέτρων και επιμέρους πρωτόκολλα για κάθε τμήμα του καταλύματος, καθώς και ειδικό Σχέδιο διαχείρισης πιθανού ύποπτου κρούσματος, ακολουθώντας πιστά το αντίστοιχο σχέδιο αντιμετώπισης του ΕΟΔΥ.
  • Έχουμε ορίσει τον Υπεύθυνο Συντονιστή και Υπεύθυνο Διαχείρισης Ύποπτου κρούσματος για την ως άνω διαχείριση.
  • Έχουμε επικοινωνία με τους γιατρούς του Νοσοκομείου Πολυγύρου, για την αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος,σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
  • Λειτουργούμε σύμφωνα την εξειδικευμένη πιστοποίηση «Health First».
  • Έχουμε καταρτίσει σχετικό με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων πλάνο εκπαίδευσης για το σύνολο του προσωπικού μας.
  • Παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων.
  • Ανανεώσαμε και εντατικοποιήσαμε τα εφαρμοζόμενα προγράμματα Καθαρισμού και Απολύμανσης βάσει επικαιροποιημένων αξιολογήσεων επικινδυνότητας ανά τμήμα.
  • Εξασφαλίζουμε κατάλληλο τεχνολογικά και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό της επιχείρησης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Διαβεβαιώνουμε ότι κάθε μέλος του προσωπικού μας συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανόνες υγιεινής και τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID-19.

Στόχος όλων των παραπάνω είναι η διασφάλιση της υγείας των πελατών μας, διαβεβαιώνοντας ότι οι πρωτοβουλίες μας εξασφαλίζουν τη μοναδική εμπειρία διαμονής στο «AYIA MARINA SUITES».

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στο Ayia Marina Suites Hotel.